fjernvarme_page_topbillede_overvejer_fjernvarm.jpg

Fjernvarme er billig

Prisudviklingen for fjernvarme, naturgas og olie viser, at fjernvarmen har været mærkbart billigst over en lang årrække.

 

Når fjernvarmen har formået at fastholde positionen som den billigste opvarmning gennem mange år, skyldes det flere forhold:

  • Fjernvarmen udnytter overskudsvarme fra elproduktion og industri, og den kan bruge alle lokale energikilder – for eksempel affald, biomasse og sol. Dermed er den ikke så ensidigt afhængig af olie, kul og gas, der jævnligt oplever store prisudsving.
  • Fjernvarmen er et fælles varmesystem. De kollektive værker kan udnytte energikilderne langt mere effektivt end mindre private anlæg. Forbrugerne deler også udgifterne til drift, vedligehold og udvikling.
  • Ingen må tjene på fjernvarmen. Varmeforsyningernes økonomi skal blot balancere - det står i varmeforsyningsloven.

 


Klik for større billede

Kilde: Dansk Fjernvarme 2015